Ապրանքներ

ՏՈՄԱՏԻ ՄԱԾՈՒԿ
Տոմատի մածուկ ասեպտիկ պարկերով տեղադրված մետաղյա տակառներում, Brix 25%, 30%
ԴԵՂՁԻ ԽՅՈՒՍ 30% BRIX
Դեղձի խյուս ասեպտիկ տոպրակներով, տեղադրված մետաղական տակառների մեջ
ԾԻՐԱՆԻ ԽՅՈՒՍ 30% BRIX
Ծիրանի խյուս ասեպտիկ տոպրակներով, տեղադրված մետաղական տակառների մեջ
ՍԱԼՈՐԻ ԽՅՈՒՍ 30% BRIX
Սալորի խյուս ասեպտիկ տոպրակներով, տեղադրված մետաղական տակառների մեջ